vấn đề

Home / vấn đề
Lần đầu có bộ dữ liệu trong vòng 60 năm về rác thải nhựa đại dương

Lần đầu có bộ dữ liệu trong vòng 60 năm về rác thải nhựa đại dương

28.04.2019 1821

Qua sổ ghi chép hoạt động của các thiết bị theo dõi sinh vật phù du, các nhà nghiên cứu đã có trong tay bộ dữ liệu 60 năm về rác thải nhựa đại dương. Kết quả phân tích từ […]

Vấn đề làm việc nhóm và cách giải quyết?

Vấn đề làm việc nhóm và cách giải quyết?

12.08.2017 1402

Công việc tập thể nó và sự hợp tác  đã và đang trở nên quan trọng hơn trong xã hội ngày nay, và nó sẽ tiếp tục như thế trong thời gian dài.

Tác giả: Phan Văn Hưng
Hiệu đính: Lưu Lan

Top
Message Us